MinVerksamhet

Användarvillkor

Användar villkoren accepteras då kund har accepterat och genomfört betalningen för de beställda tjänsterna. Ingen ångerätt finns för upprättade och betalda dokument. Ingen återbetalning sker om kund ångrar beställning. De av kund beställda och betalda tjänsterna hålls tillgängliga på vår hemsida för nedladdning av kund. Uppgifterna är skyddade av lösenord.

De mallar och applikationer som finns tillgängliga via hemsidan är att anse som stöd. Det är kunden som ansvarar för att kontrollera uppgifterna innan de skickas till tredjeman. 

Inskick till Skatteverket, Bolagsverket med mera hanteras av kunden. Eventuella avgifter i samband med inskick beskrivna i detta stycket ska betalas av kund och ingår inte i avgifterna som "minverksamhet" tar ut för tjänsterna.

Pengar som finns tillgängliga i potten återbetalas inte utan finns tillgängliga för kunden att nyttja för de tjänster som tillhandahålls på sidan MinVerksamhet och de tjänster som tillhör sidan. Det finns inget slut för nyttjandeperioden av potten. 

Priserna för de olika tjänsterna framgår av hemsidan och kan komma att förändras. Priserna kan komma att förändras utan underrättelse i förväg.

Eventuella klagomål och förbättringsåtgärder skickas via mail till "info@minverksamhet.se".