MinVerksamhet

Bokslut

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en löpande bokföring. Syftet med bokföring är att kunna följa upp och styra verksamheten. Skyldigheten att upprätta den löpande bokföringen styrs av lagar och regler.

Verksamhetensräkenskapsår ska avslutas med ett bokslut vilket är en sammanställning av den löpande bokföringen. Beroende på företagets omsättning finns det olika sorteras bokslut. Företagets beskattning baseras på bokslutet.

Minverksamhet har utformat råd för bokslutet, system stöd samt mallar för att göra det enkelt att dokumentera bokslutet.