MinVerksamhet

Årsredovisning

Efter varje avslutat räkenskapsår ska varje aktiebolag och större ekonomisk förening skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Inget undantag finns utan det gäller oavsett om bolaget har drivit verksamhet eller inte. 

Minverksamhet har utvecklat redskap för att enkelt kunna ta fram den årsredovisning som krävs. 

Det finns i huvudsak två regelverk för att upprätta en årsredovisning, K2 (BFNAR 2008:1) samt K3. Den enklare varianten är K2 och är den vanligaste. För att få tillämpa K2 måste man uppfylla nedanstånde krav under de två senaste åren:

- Färre än 50 stycken anställda i medeltal
- Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
- Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning
- Aktiebolaget får inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats

Minverskamhet erbjuder i nuläget enbart hjälp med att upprätta årsredovisning enligt K2 men kommer under hösten även att erbjuda hjälp med att upprätta årsredovisning enligt K3.

Vilka ska lämna in en årsredovisning?

-  Aktiebolag (alla)
Mindre aktiebolag kan använda de förenklade K2-reglerna
Större aktiebolag ska göra sin årsredovisning enligt K3-reglerna

- Större handelsbolag

- Större ekonomiska föreningar

Ett bolag vars andelar eller liknande handlas på någon form av börs eller annan marknadsplats betraktas dock alltid som ett större aktiebolag

När ska årsredovisningen lämnas in?

Årsredovisningen ska lämnas till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. 
Bolagsverket har ingen laglig möjlighet att lämna anstånd så årsredovisningen måste lämnas i tid.

Om årsredovisning är sen?

En försenad årsredovisning innebär en förseningsavgift till Bolagsverket.

Om årsredovisningen är försenad en dag så är avgiften 5 000 kronor.
Om årsredovisningen är försenad men mer än två månader så är avgfiten 10 000 kronor.
Om årsredovisningen är försenad med mer än fyra månader så är avgiften 20 000 kronor och bolaget riserar tvångs likvidation.